Start.
Ons bedrijf.
Ons Werk.
Offerte.
Contact.
Voor mooi en vakkundig werk

Disclaimer

Start.
Ons bedrijf.
Ons Werk.
Offerte.
Contact.

Juliana schilderwerken kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiks verlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.

Copyright © 2006-2009

Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendom) rechten op alle teksten, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Juliana schilderwerken of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

 

Juliana schilderwerken© 2006-2009. Alle rechten voorbehouden.

 

Disclaimer